Како до боловања у 2022.? Нови начин


У складу са смијерницама Свјетске здравствене организације, ткзв. “burnout” или у преводу “сагоријевање” биће уврштено у шифрарник болести Фонда здравственог осигурања Републике Српске , на основу кога ће радници моћи ићи на боловање у 2021.

Овај синдром уведен је и у приручник Међународне класификације болести, и биће у примјени од идуће године.

Нови основ за боловање “бурн-оут”

Седамдесететих година 20.вијека овај синдром открио је амерички психолог Херберт Фројденбергер, а темељи се на постојању стреса на раду које може узроковати озбиљније здравствене проблеме. Као примјер наводи се, а у тону са актуелном ситуацијом у свијету, дугорочни стрес карактеристичан за помагачке професије – медицински радници и сл. Медицински радници се несебично залажу и жртвују за своје пацијенте и тако постају изложени ексесивном стресу,што може довести до анксиозности , депресије па чак и суицидности. Лијечење може захтјевати психотерапијски или психофармаколошки третман.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *