Оглас за посао – регија Херцеговине, ВСС/ССС


Оглас за посао

за пријем у радни однос

Привредно друштво Viva company д.о.о. Бања Лука расписује оглас за пријем у радни однос на позицији:

Сарадник за послове продаје за подручје Херцеговине – 1 извршилац

Опис опосла

 • одржава и унапређује продају у објектима на територији Херцеговине,
 • врши продају производа директним и индиректним купцима,
 • контактира купце, закључује уговоре и потврђује наруџбе о куповини робе на – територији за коју је одређен,
 • надгледа и прати снабдјевеност тржишта артиклима,
 • обавља и друге послове по налогу претпостављеног.

Општи услови:

-ВСС/ ССС, пожељно економског смјера,

-возачка дозвола Б категорије,

-добро познавање рада на рачунару у Windows окружењу и Microsoft Office пакета.

Пожељне вјештине:

 • изражене продајне способности,
 • пребивалиште на подручју општине Невесиње,
 • способност пословног комуницирања,
 • општа здравствена и психомоторна способност.

Нудимо вам:

 • стални радни однос,
 • професионално и динамично радно окружење,
 • континуирано усавршавање и едукацију,
 • могућност напредовања.

Рок за пријаве

17.12.2021. године.

Начин пријаве :

 • биографију,
 • мотивационо писмо и
 • евентуалне доказе о додатним знањима и вјештинама, можете послати на е-маил адресу: [email protected].

Кандидати ће бити позивани на тестирање и разговор


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *