10 projekata + 3 mikrobiznisa


Drugi poziv za aplikacije na fond Omladinske banke Nevesinje odvija se po planu i u provjeri trenutno imamo 13 aplikacija, od toga 10 projekata i 3 mikrobiznisa. U toku provjere, mladi će imati priliku korigirati svoje prijedloge i uskladiti svoje ideje sa smijernicama javnog poziva u čemu će im podršku pružiti članovi Odbora banke.

“U prethodnom pozivu 2020. imali smo dvostruko veći broj prijava u odnosu na postojeću finansijsku konstrukciju sporazuma Fondacije Mozaik i Opštine Nevesinje, pa smo zahvaljujući Načelniku izašli način da pružimo podršku svim idejama koje su mladi iz naše zajednice iznjedrili” navodi Miljan Buha, član Odbora omladinske banke Nevesinja.

Omladinska banka Nevesinje

Ono što posebno raduje je hrabrost i prisustvo preduzetničkog duha među mladima, što se vidi iz 3 ideje stvaranja malih preduzeća.

Tokom naših posjeta društvima i organizacijama u čijem su fokusu mladi, ono što se na prvi pogled da primjetiti je da mladi imaju sjajne preduzetničke ideje i zamisli, ali i da ih brinu faktori opterećenja kao što su porezi i doprinosi, troškovi i proces registracije, plasman proizvoda i/ili usluga i slično ” ističe Buha i dodaje da “Odbor OB-a i postoji da bi olakšali mladima u procesu otklanjanja svih nedoumica i strahova ali i da pruži podršku svim onima koji istinski žele da pokrenu nešto “svoje” “.