2 miliona pomoći preduzetnicima


Delegacija EU objavila je da je u okviru projekta EU i Vlade Njemačke , objavljen javni poziv za prijavu projekata u oblasti turizma vrijedan dva miliona KM za pomoć preduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih virusom korona.

Menadžer projekta Nils Vessel izjavio je u Sarajevu da na poziv do 20. avgusta mogu aplicirati partnerstva koja uključuju do tri partnera, koja će dalje raspodijeliti sredstva krajnjim korisnicima, privatnim preduzećima i destinacijama.”Visina mogućih odobrenih sredstava je 300.000 KM. Trajanje predloženog projekta ne može biti duže od 12 mjeseci“, naveo je Vessel

Fond od 1 milion eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4BusinessRecovery dostupan je za mjere oporavka turizma, koje se fokusiraju na aktivnosti poput razvoja strategije upravljanja destinacijama, pristupa novim tržištima za preduzetnike u turizmu, razvoja brenda, razvoja akcionih planova održivog turizma, ulaganja u ekološki prihvatljiva rješenja itd.

Opština Nevesinje

Opštine, agencije za lokalni/regionalni razvoj i privredne komore mogu aplicirati na poziv kao vodeći aplikanti koji će raditi na razvoju destinacija sa ciljem podrške krajnjih korisnika projekta koji su privatna poduzeća u turizmu. Visina mogućih odobrenih sredstava po projektu je do 150.000 eura. Potreban vlastiti doprinos podnositelja zahtjeva je između 20% i 80% od ukupnih prihvatljivih troškova predloženog projekta.

Prijave je moguće podnijeti online, za dodatne informacije kontaktirati [email protected]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *