DIF-ovac tužio doktora


U ime Opštinskog odbora Srpske demokratske stranke Gacko DIF-ovac Govedarica Vukota je danas podnio krivičnu prijavu protiv doktora Ognjena Milinkovića, načelnika opštine Gacko.
Još su neka lica obuhvaćena prijavom.

Smatramo da postoji osnov sumnje za pet počinjenih krivičnih djela i to: nezakonito postupanje u privrednom poslovanju, zloupotreba položaja odgovornog lica, zaključenje štetnog ugovora, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi“, obrazloženje je Govedarice.

Brojač djela Govedarica nastoji konsolidivati svoje redove, znajući da su nadolazeći izbori za SDS u Hercegovini isto što i za PDP – biti ili ne biti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *