Direktan poziv za MZ-e: Rilja, Grabovica, Nevesinje 2, Nevesinje 3 i Nevesinje 4


D I R E K T N I   P O Z I V


za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen partnerskim mjesnim zajednicama koje učestvuju u II fazi projekta Jačanje uloge MZ u BiH sa područja opštine Nevesinje (Nevesinje 1, Nevesinje 3, Nevesinje 4, Rilja i Grabovica).


Direktni poziv biće otvoren do 15.03.2022.

Maksimalna vrijednost dostavljenih projekata može iznositi 30.800 KM bez PDV- (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i jedinice lokalne samouprave u skladu sa dogovorenim procentom sufinansiranja).

Minimalna vrijednost dostavljenih projekata može iznositi 26.000 KM bez PDV- (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i jedinice lokalne samouprave u skladu sa dogovorenim procentom sufinansiranja).

Dužina trajanja projekta je maksimalno 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja Pisma sporazuma LoA za impementaciju projekta.

Pristigli projektni prijedlozi će biti podvrgnuti komisijskoj evaluaciji od strane 2 predstavnika JLS, 1 predstavnika UNDP MZ projekta. Komisiju imenuje načelnik .

U toku trajanja poziva predstavnici Savjeta partnerskih MZ imaće mogućnost korištenja mentorske podrške.

Neophodna dokumenacija


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *