Do 300.000 KM za preradu mlijeka, mesa i jaja


Ovim javnim pozivom EU4Agri fonda  vrijednog 3 miliona KM, Evropska unija će podržati ulaganja u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja u BiH.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 03. decembar 2021. godine do 17:00 sati.

Ko se može prijaviti?

Na javni poziv mogu se prijaviti preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave vinarstvom, preradom maslina, voća, povrća, mlijeka, mesa, preradom jaja, preradom i konzerviranjem ribe, preradom žitarica, gljiva, začinskog bilja, ljekobilja i meda.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave dužan je osigurati sopstveno sufinansiranje u iznosu od bar 35% ukupnog iznosa predložene investicije, dok 65% troškova investicije finansira Evropska unija kroz ovaj javni poziv.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *