Druga posjeta Varešu


Fondacija Centar za demokratiju iz Beograda, Srbika podržala je projekat povezivanja mladih u BiH putem kojeg je u Varešu u petak, 18. decembra 2020. godine održana druga radionica u sklopu projektnih aktivnosti.

Projekat ima za cilj inicirati i razvijati saradnju i dijalog među mladima i opštinskim administracijama Nevesinja, Vareša, Novog Sarajeva i Gacka.
U sklopu posjete Varešu, osim radionice, učesnici su posjetili i JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš te pogledali izložbu Art Colony Borovica 2020.

Posjeta JU Centar za kulturu i edukaciju

Učesnike radionice pozdravio je jedan od organizatora kolonije, Stjepan Šimić Pepi, koji je posebno predstavio zajedničko djelo koje su stvarali umjetnici u svojim ateljeima, tako što je “platno putovalo” diljem Bosne i Hercegovine.

Sljedeća projektna aktivnost bit će održana u tokom februara naredne godine u opštini Nevesinje.
Projekat implementira udruženje NYGEA Sarajevo u saradnji s omladinskim organizacijama iz Nevesinja (Udruženje VID) , Vareša i Gacka.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *