Grafen-oksid potencijalni nosač vakcine


Vakcina je prepoznata kao jedna od najefikasnijih strategija za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti i nekih neinfektivnih bolesti, posebno kancera. Adjuvansi i nosači su na adekvatan način dodati formulaciji vakcine kako bi se poboljšala imunogenost antigena i indukovao dugotrajan imunitet.


Međutim, postoji hitna potreba za razvojem novih pomoćnih sredstava za sve namjene jer neki adjuvansi odobreni za ljudsku upotrebu imaju ograničenu funkcionalnost.

Grafen oksid (GO), koji se široko koristi za isporuku biomolekula, ističe se u učitavanju i isporuci antigena i pokazuje potencijal aktivacije imunog sistema. Međutim, dolazi do agregacije GO u biološkoj tečnosti i indukuje ćelijsku smrt, a takođe pokazuje lošu biorastvorljivost i biokompatibilnost. Da bi se odgovorilo na ova ograničenja, korišćeni su različiti protokoli za modifikaciju površine za integraciju vodenih kompatibilnih supstanci sa GO da bi se efikasno poboljšala njegova biokompatibilnost. Što je još važnije, ove modifikacije čine funkcionalizovan-GO sa superiornim svojstvima i kao nosača i kao pomoćnih sredstava. Ovde se razmatra nedavni napredak fizičko-hemijskih svojstava i strategija modifikacije površine GO za njegovu primenu i kao nosača i kao pomoćnih sredstava.

Izjavljeno o značaju

Zbog svojih jedinstvenih fizičko-hemijskih svojstava, grafen-oksid ima široku primenu u medicini za potrebe fototermalnog tretmana raka, isporuke lekova, antibakterijske terapije i medicinskog snimanja. Naš rad opisuje modifikaciju površine grafenskog oksida i po prvi put rezimira da funkcionalizovani grafen oksid služi kao nosač vakcine i pokazuje značajnu pomoćnu aktivnost u aktiviranju ćelijskog i humoralnog imuniteta. U budućnosti se očekuje da se uvede u istraživanje vakcina kako bi se poboljšala efikasnost vakcina.

Studija: Wanjun Cao et al. Acta Biomater. 2020 Aug


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *