“Jadna je ovo država”


“Jebeš ti mene Paunoviću”

svojevremeno je govorio poručnik Pašić u filmu Karaula.
Paunovićevo je prošlo, a Trufunovićevo došlo.

Novopečeni političar, a vrsni glumac, Sergej Trifunović, uspostavio se novom Twitter objavom ubijeđujući javnost da je “Srbija jadna” i “teško onome ko u njoj živi“.

Skriveni motivi

Shvatajući da je lakše otkinuti komad glasačkog tijela od nekih tamo Đilasa, Jovanovića i kompanije nego od Vučića , Trifunović se nalazi u fazi iznalaženja načina da omasovi svoje glasače. Cijena nije mala, kako sam kaže razvlačilo ga se. Sergej pomno prati svoju konkurenciju, pa tako kao što je Čeda Jovanović svaki požurio da verbalno napadne srpski narod, Trifunović žuri da napadne državu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *