Januarska povišica


Uvećane januarske plate u Republici Srpskoj, pročitajte za koliko.

Uvećane januarske plate u Republici Srpskoj, pročitajte za koliko. Stupile su na snagu izmjene više zakona koji se odnose na obračun plata u Republici Srpskoj po osnovu čega će radnici primiti uvećane lične dohotke.

Prema uputstvima za novi obračun koji je objavljen u Finraru, časopisu Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, radniku koji je imao neto platu u visini 600 KM, nova plata je uvećana za 2,7 odsto, odnosno 16,1 KM.Oni koji su imali neto platu 800 KM sada će dobiti 816,3 što je uvećanje od dva odsto. Plate od 1.000 KM uvećane su za 1,8 odsto i iznosiće 1.018 konvertibilnih maraka.

Nešto manje uvećanje od 1,5 procenata imaće neto plate od 1.500 KM, koje su sada uvećane na 1522,3 KM, dok će procentualno najmanje biti uvećan iznos 2.000 KM, za 1,3 odsto, i sada će biti isplaćeno 2026,6 KM.Ukupno, radnik koji je primao platu od 600 KM, sada će na godišnjem nivou zaraditi 193,2 KM više nego tokom prošle godine, dok će radnik koji imao platu 2.000 KM sada na godišnjem nivou prihodovati 319,2 KM više.

Šta je izmijenjeno u zakonima? U Službenom glasniku Republike Srpske od 29. decembra 2021. godine objavljene su Izmjene i dopune Zakona o radu RS, a stupile su na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Kako su ranije naveli u Vladi RS, zbog promjene modela obračuna plata, promjene osnovice poreza na dohodak, smanjenja stope poreza na dohodak i izmjena Zakona o radu koje se odnose na obavezno ugovaranje bruto plate i zadržavanje postojeće bruto plate, kao i definiciju bruto plate, smanjenje doprinosa se usmjerava direktno u povećanje pojedinačnih plata zaposlenih u Republici Srpskoj.

Zakonom o radu izmijenjen je pojam plate koja sada podrazumijeva bruto platu koja predstavlja: osnovnu platu, uvećanja plate propisano Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovor o radu, porez na dohodak i doprinose.Zbirna stopa doprinosa je sa dosadašnje stope od 32,8% smanjena na 31%, s tim da se smanjuje samo stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa dosadašnjih 12% na 10,2%.U Vladi računaju da će primjena ovog rješenja dovesti do gubitka prihoda od doprinosa u iznosu od oko 80 miliona KM. Istovremenom izmjenom Zakona o porezu na dohodak doći će do povećanja ukupnog iznosa prihoda od poreza na dohodak u iznosu od oko 34,5 miliona KM na godišnjem nivou.

Izmjenom Zakona o porezu na dohodak stopa poreza na prihode od ličnih primanja je snižena sa 10% na 8%. Stopa od 10% ostaje za plaćanje poreza na prihod od samostalnih djelatnosti. Za prihode od autorskih prava, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka plaća se porez na dohodak po stopi od 13%. Godišnji lični odbitak je sa 8.400 KM povećan na sajtu.

Kako ranije obrazloženo za plate do 1.000 KM uvećanje iznosi pet odsto, a za plate veće od 1.000 KM – tri odsto.

Minimalna plata

Izmjenama i dopune Zakona o radu propisano je da se najniža plata uvećava po osnovu radnog staža (0,3% za svaku godinu radnog staža). Vlada Republike Srpske odlučila je da minimalna plata u 2022. godini iznosi 590 KM.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *