JP KOMUS POSTAVLJA NOVE KONTEJNERE


U sklopu projekta „Unapeđenje sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Nevesinju“, JP „Komus“ počeo je sa postavljanjem novih kontejnera u užoj gradskoj zoni.  Obuhvatajući 14 lokacija dvije vrste kontejnera i HDPE kante naći će se pored škola, javnih ustanova i većih ugostiteljskih objekata. Vrijednost projekta iznosi oko 40.000 KM, od čega oko 30.000 finansira Fond za zaštitu životne sredine RS, a ostatak JP „Komus“ Nevesinje.

Vršilac dužnosti direktora g. Velibor Radovanović navodi da je cilj projekta zaštita životne sredine i stvaranje boljih uslova za održivi razvoj lokalne zajednice kroz podizanje kapaciteta komunalnog preduzeća za postupak upravljanja ambalažnim otpadom.

– Projekat predstavlja preduslov za aktivno učešže građana u naprednoj zaštiti životne sredine, dodao je Radovanović.

On je rekao da se u narednom period planiraju organizovati radionice u cilju edukacije građana i podizanja javne svijesti po pitanju separisanog sakupljanja otpada i njegove reciklaže


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *