Kako SMS-om platiti parking


Odavno se čeka mogućnost plaćanja putem SMS-a. Iako vam niko ne garantuje za moguća oštećenja na vozilu (što je možda naredni korak? ) javno preduzeće „Komus“ u saradnji sa kompanijom „Lanako“ korisnicima parking prostora u Nevesinju omogućilo je naplatu putem SMS-a.

Uvođenje SMS naplate parking karata koje će nadograditi trenutni sistem još je jedan od načina da se obezbijedi, olakša i uštedi vrijeme plaćanja parkinga.

Plaćanje SMS porukom vrši se tako što se pošalje SMS sa upisanim registarskim oznakama vozila na odgovarajući pristupni broj, zavisno od toga koju parking kartu želite da kupite.

Porez na život i rad u par ulica

Pristupni brojevi za plaćanje parking karte:

„0 ZONA“ 083 5903 (1 KM za 60 min)

„ZONA I“ 083 5904 (0,50 KM za 60 min)

„ZONA I“ 083 5905 (3 KM dnevna karta)

Izetova folcika

Informacije o validnosti kupljene parkig karte i vremenu njenog isteka, korisnik će dobiti putem SMS-a iz sistema informacija.

Stanovnici i posjetioci Nevesinja za plaćanje parkinga putem SMS-a mogu da koriste i „GO Parking“ mobilnu aplikaciju koja se može preuzeti putem „Google“ ili „App“ prodavnice.

Iz „Komusa“ napominju da se parking karte i dalje mogu kupiti i na prodajnim mjestima koja se nalaze u zonama.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *