Kazne za pečenje rakije


Prednacrtom Zakona o proizvodnji alkoholnih pića u FBiH je predviđeno da svi koji proizvode više od 20 litara čistog alkohola, do 50 litara jakog alkohola moraju registrovati djelatnost.

Proizvođač se upisuje u Registar ukoliko ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme i uređaja, kao i u pogledu stručnog kadra”, navodi se u prednacrtu, prema kojem su od ovih uslova izuzeti oni koji proizvedu manje od pedeset litara jakog alkohola.

S kaznama se s druge strane nije šaliti, osim ako dobro popijete.

Raspon kazni je između 3.000 do 15.000KM.

Kažnjavaće se i oni koji koriste etil alkohol, a koji nije poljoprivrednog porijekla, koji ne proizvode žestu na propisan način, a proizvode znatne količine alkohola i pritom nisu registrovani.

Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM”, navodi se u prednacrtu.

Dokumentom se definišu i drugi segmenti proizvodnje alkoholnih pića kao što je etiketiranje, označavanje, pakovanje ali i sam način ekstrakcije sirovina. Rok za usklađivanje da normama za proizvođače biće godinu dana.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *