Ko i zašto organizuje proteste?


U Nevesinju kao i u većini Republike Srpse, odnosno kao i i u svakom drugom regionu, različiti segmenti društva mogu imati valjane razloge za organizovanje protesta na osnovu svojih specifičnih briga i nezadovoljstava.

Evo nekoliko uobičajenih segmenata i njihovih potencijalnih razloga za proteste:

 1. Radnici i Sindikati: Problemi vezani za radnička prava, disparitet u zaradama, nepravične radne prakse i bezbednost na radu mogu motivisati radnike i sindikate na proteste. Raspodjela platnih razreda “ko ni sebi ni svom”, zapošljavanje i imenovanje neadekvatnih i akademski nespremnih kadrova, sindikalna borba na nivou Republike – sve su to validni razlozi zbog kojih ovaj segment društva protestvuje u zemljama u kojima sami možete donijeti odluku o tome da li protestvovati ili ne.
 2. Studenti i Obrazovanje: Studenti mogu protestovati protiv problema kao što su smanjenje finansiranja obrazovanja, nedostatak pristupa kvalitetnom obrazovanju ili promene u obrazovnim politikama koje utiču na njihove buduće izglede.
 3. Aktivisti za Zaštitu Životne Sredine: Brige o degradaciji životne sredine, nelegalnoj sječi i krađi šuma, zagađenju ili pretnjama prirodnim resursima mogu motivisati aktiviste, ali i obične ljude, za zaštitu životne sredine na proteste.
 4. Mediji : Protesti se mogu pojaviti kako bi se istakle povrede ljudskih prava, sloboda govora, rad medija ali i slučajevi diskriminacije ili pitanja vezana za slobodu govora, misli i izražavanja.
 5. Grupa za Prava Žena: Zastupnici ženskih prava mogu protestovati protiv nasilja nad ženama, nejednakog tretmana ili nedovoljne pravne zaštite žena. Nasilje nad ženama je u porastu, ali se to pitanje sistemski ne rješava.
 6. Zdravstveni Radnici i Pacijenti: Protesti se mogu pojaviti zbog briga o manjkavostima zdravstvenog sistema, pristupu zdravstvenim uslugama ili nedostatku resursa za zdravstvene radnike i pacijente. Određen broj Nevesinjaca će vam javno priznati da ne bi preživio da nije bilo najprije Mostara, a onda i drugih centara usljed pogoršanja zdravstvenog stanja osobe.
 7. Poljoprivrednici i Radnici u Poljoprivredi: Poljoprivredne zajednice mogu protestovati zbog problema kao što su prava na zemljište, poljoprivredne politike, minijaturni podsticaji ili izazovi vezani za cijene usjeva i pristup tržištima. Za šta postoje agrarne agencije, fondovi, odjeljenja na lokalnom nivou, Zadruge..?
 8. Manjinske i Etničke Grupe: Manjinske zajednice mogu protestovati protiv diskriminacije, nerazmjernog zastupanja ili kršenja njihovih kulturnih prava.
 9. Politički Aktivisti: Politički aktivisti često organizuju proteste kako bi izrazili neslaganje sa vladinim politikama, nepravilnostima na izborima ili pozivali na političku reformu.
 10. Ekonomske Brige: Opšti ekonomski problemi kao što su nezaposlenost, inflacija ili ekonomska nejednakost mogu dovesti do protesta. Ovo najviše pogađa marginalizovane članove društva.
 11. Borci Protiv Korupcije: Protesti protiv korupcije u institucijama vlade ili privatnom sektoru često su zajednički okidač za mnoge.
 12. Pokreti za Društvenu Pravdu: Pokreti koji se zalažu za društvenu pravdu i jednakost mogu protestovati protiv različitih oblika nepravde, kao što su rasna nejednakost i diskriminacija unutar škola.
 13. Vjerske Grupe: Verske grupe mogu organizovati proteste zbog pitanja vezanih za vjersku slobodu, zaštitu svetih mesta ili moralne brige.
 14. Veterani i Vojno Osoblje: Veterani i vojno osoblje mogu protestovati za bolju zdravstvenu zaštitu i podršku, pogotovo finansijsku, ili da bi se riješila pitanja vezana za penzije i beneficije. U odnosu na broj godina koji je prošao od rata pa na ovamo, veliki broj je neriješen u smislu stambenog zbrinjavanja ili zapošljavanja.
 15. Građanski Aktivisti: Građanski aktivisti često se angažuju za transparentnost, dobro upravljanje i odgovornost u vladinim i javnim institucijama.
 16. Osobe sa invaliditetom: osobe sa invaliditetom, iako često veoma obrazovani i sposobni pojedinci, teško dolaze do zaposlenja, što može biti okidač za njih i njihove porodice da pokrenu proteste.

Važno je napomenuti da razlozi za proteste mogu znatno varirati, i neki segmenti društva mogu imati specifičnije ili lokalizovane brige. Dodatno, politički i društveni kontekst u Republici Srpskoj može uticati na pitanja koja pokreću proteste. Pravo na mirno okupljanje i protest je osnovni demokratski princip koji omogućava građanima da izraze svoje brige i nezadovoljstvo, i zagovaraju promjene, ali im niko ne garantuje da će se za ta svoja prava i izboriti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *