Mađarska mehanizacija ponovo (ne)aktuelna


Nevesinje, Republika Srpska – U prethodnoj godini, proizvođači poljoprivredne mehanizacije iz Mađarske su ušli na tržište Republike Srpske, obećavajući inovativne i efikasne proizvode po izuzetno povoljnom programu u kojem za nabavku mehanizacije mađarskog porijekla investitor izdvaja svega 30% sredstava. Evo došao je taj dan da je mađarska mehanizacija ponovo (ne)aktuelna.

Više opštinara nego posjetilaca

Ovogodišnja prezentacija ni nalik prošloj, ni po odzivu poljoprivrednika ni po entuzijazmu predavača. Što se tiče odziva građana, dovoljno je reći da je više bilo predstavnika administracije nego samih zainteresovanih za program subvencija.

Međutim, otkriva se da su njihovi poslovni potezi bili obavijeni velom tajni i da su subvencije koje su ponuđene lokalnim proizvođačima nedovoljno povoljne. Ovaj članak se bavi raskrinkavanjem ovog loše dizajniranog programa subvencija i njegovog uticaja na lokalne proizvođače.

Kroz ovih par dana uspjeli smo razgovarati sa građanima kako bi čuli njihove utiske povodom ovog programa. Jedna od ključnih tačaka ovog problema jeste nedostatak transparentnosti u vezi sa cijenama mađarske poljoprivredne mehanizacije. “Došli da prezentuju, a izostavili ono najvažnije – cijene” otkrili su građani. Suočeni sa zagonetnim cijenovnicima, proizvođači ističu da je za njih neozbiljno nastupiti na taj način, i da je njima dodatni napor sazivati distributere kako bi dobili cijene. “Za iste te pare mogu nabaviti mašine od provjerenog proizvođača” dodaje jedan od sagovornika.

Skeptični građani

Ono što su građani zamjerili i prošle godine je način na koji se program predstavlja javnosti. Naime naizgled privlačna ponuda subvencija od 70% bi bila potpuna kada bi se prilikom prezentacije predstavili i dobavljači mađarskih mašina. Ovoga puta nije bilo ni vizit karti, a ni kataloga. Ono najglavnije fali, a to su cijene opreme i priključaka. Prema trenutnoj dinamici zainteresovani se moraju dodatno potruditi da dođu do kontakt podataka gdje, od koga i po kojoj cijeni se mašine mogu nabaviti. Osim toga, prijave se vrše putem interneta, što dodatnno otežava situaciju zainteresovanim poljoprivrednicima.

Dok se može tvrditi da je subvencija od 30% dovoljno, moramo se zapitati koliko je tačno 30% manje od cijene koju su lokalni proizvođači mogli dobiti od drugih izvora, unutar 100 km od svog mjesta prebivališta. Ovo postavlja ozbiljno pitanje o programa subvencija.

U svjetlu ovih činjenica, neophodno je da se preispita i poboljša program subvencija za poljoprivrednu mehanizaciju u Nevesinju. Transparentnost u cijenama, pravičnost subvencija i podrška lokalnim proizvođačima moraju biti prioriteti ukoliko želimo podstaći opstanak poljoprivrednika, a pogotovo mladih, na ovim prostorima.

Kako bi se obezbijedila budućnost održivog razvoja poljoprivrede u Nevesinju, vlasti i regulatorne agencije moraju hitno preduzeti mere za ispravljanje nedostataka u trenutnom programu subvencija i zaštiti interesa lokalnih proizvođača, a posebno mladih ljudi. Od 700 KM godišnje se ne može ni životariti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *