Nevesinjac Stefan Bejatović za Lonac.Pro : Izuzetna prilika za jačanje mladih


#MOBA zajednica danas broji i okuplja preko 300 mladih godišnje!

Danas predstavljamo Stefana Bejatovića, člana i koordinatora Omladinske banke Nevesinje.

Za sebe kaže da je kroz volontiranje u Omladinske banke u BIH unaprijedio komunikaciju, adaptibilnost i energičnost. 😎Omladinsku banku smatra za jednu veliku porodicu sa jasnom vizijom društva i uloge nas samih. 💡


#MOBA porodicu  čini mreža Omladinskih banaka iz 52 opštine/grada širom Bosne i Hercegovine u kojoj se razvijaju prijateljstva, usavršavaju lične vještine i doprinosi zajednici. Omladinske banke vjeruju da su mladi sadašnjost, a ne samo budućnost i znaju da se mladi mogu razvijati zajedno sa svojom zajednicom. One godišnje okupe preko 350 mladih koji nesebično doprinose ideji, a koje upoznajete u rubrici #MOBA porodica predstavlja. Ovi mladi aktivisti i aktivistice zaslužuju da se za njih čuje.

Stefan Bejatović je član Omladinske banke Nevesinje već 3 (tri godine) , koordinator je Omladinske banke. Za Omladinsku banku kaže da je izuzetna prilika za jačanje mladih i velika šansa da realizuju projekat. 

Za Stefana najdraža MOBA uspomena je posjeta Sarajevu sa timom i obuka za članove odbora.

Kada ga pitam koji su mu najdraži projekti on izdvaja da je za ovaj vremenski period bilo je zaista puno dobrih projekata koji su aplicirali, većina ih je i realizovana, odnosno imali su priliku da budu odabrani. Za njega najbolja 3 projekta su: Photobooth, Mladost i internet, i Podrška djetinjstvu.

Kao mikrobiznise gdje je imao učešće i pomagao u njihovom osnivanju ističe s ponosom: IT United i Adventure Gaming studio.

Za sebe kaže da je kroz volontiranje u Omladinskoj banci unaprijedio komunikaciju, adaptibilnost i energičnost.

Omladinsku banku smatra za  jednu veliku porodicu sa jasnom vizijom društva i uloge nas samih.

Za kraj ističe da je posebno ponosan na broj mladih angažovanih na realizacijama projekata. Stekao je mnoga poznanstva i trajna prijateljstva, a zajedničkim snagama postigli su impresivne projektne rezultate i doprinijeli koheziji zajednice.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *