Novi pravilnik o uzgoju kućnih ljubimaca


Danas je stupio na snagu novi Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. Važna pozitivna novost u njemu je da se prodajom smatra ne samo komercijalna prodaja nego i bilo koji drugi oblik prijenosa vlasništva kućnog ljubimca uključujući poklanjanje bez komercijalnog učinka. Time će se doskočiti uzgajivačima koji tobože uzgajaju životinje samo radi poklanjanja.

Imamo slučajeve da npr. uzgajivač ima nekoliko ženki koje neprestano imaju mlade i u Upisniku kućnih ljubimaca na sebe je prijavio 400 pasa, no tvrdi da nije uzgajivač, a šverca pse i prodaje ih bez ikakve vakcinacije ili mikročipovanja.

Sada će se to moći i dokazati veterinarskoj inspekciji i u sudskim postupcima jer svi uzgajivači, bez obzira na to da li prodaju li ili „daruju” životinje, moraju raditi u skladu odredbama

Pravilnik

Pravilnika. Zakon o zaštiti životinja još je 2017. godine propisao da svi uzgajivači, bez obzira na broj ženki, moraju registrirati uzgoj kućnih ljubimaca pri Ministarstvu poljoprivrede, a ne samo uzgajivači s tri ili više rasplodnih ženki, kao što je bilo ranije. No čekalo se pet godina na novi Pravilnik, koji bi bio usklađen sa Zakonom i regulisao uzgoj i prodaju životinja.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *