Novi projekti mladih na pomolu


U prostorijama Društvenog centra opštine Nevesinje juče je u sklopu projekta “Mi kreiramo dijalog” održana još jedna radionica za mlade, koja je pored domaćina iz Nevesinja okupila mlade predstavnike sportskih, kulturnih i dr. organizacija iz Gacka, Vareša i Sarajeva. Ono što posebno raduje je energija i opredijeljenost mladih za angažman na polju zajedničkog stvaranja i organizovanja interkulturoloških, sportskih i dr. sadržaja od značaja za lokalnu zajednicu.

Domaćini susreta, predstavnici Opštine Nevesinje, i Udruženja VID

Na samom početku prisutnima se obratio g. Milenko Avdalović, načelnik Opštine Nevesinje, ističući važnost uloge mladih u stvaranju snažne lokalne zajednice ali i važnost stvaranja mostova saradnje sa drugim lokalnim zajednicama.

Obraćanje načelnika Opštine Nevesinje

S ciljem umrežavanja, te i planiranja i organizovanja projekata usmerenih na saradnju mladih iz oblasti kulture, događaju su prisustvovali i mladi predstavnici JU osnovna muzička škola “Sv. Roman Melod” koju su nakon sastanka upriličili posjetu toj instituciji, naravno uz pjesmu i svirku na oduševljenje svih. Pored toga, organizovana je posjeta kultnom mjestu Dom Kulture “Nebojša Glogovac”.

Posjeta muzičkoj školi “Sv. Roman Melod”, Nevesinje

Projekat “Mi kreiramo dijalog” podržan je od strane Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda, Srbija, koji sprovodi Udruženje NYGEA u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Vareša, Gacka i Nevesinja.

Kako bi što efikasnije ispratili dešavanja, uskoro donosimo intervju sa akterima ove priče.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *