Rehabilitacija puteva u Hercegovini


U najavi je izrada projektne dokumentacije za rehabilitaciju puteva u Srpskoj u dužini od čak 416 km. Preduzeće „Putevi Republike Srpske“ raspisalo je tendere kojima traže izradu projekata za rehabilitaciju više putnih pravaca u Srpskoj.

Koji putevi su važni za Hercegovinu

Prema objavi narodnog poslanika iz Nevesinja, za Hercegovinu su važni sljedeći putni pravci :

VrbaTrebinje, dužina oko 87 km,ukupna vrijednost 130.500 KM (bez PDV-a)

RogaticaVišegrada, dužina oko 46 km, a vrijednost bez PDV-a 69.000KM.

Magistralni pput Višegrad 4 – Dobrun – granica.

Magistralni put granica Republike Srpske i FBiH (Ustikolina) Foča – Brod na Drini 1, dužine oko 12 km, a vrijednost 18.000 KM bez PDV-a.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *