SASTANAK FOKUS GRUPA PROGRAMA MEASURE II – Učestvovala i Opština Nevesinje


Sastanak Fokus Grupe u okviru programa MEASURE II koji finansira USAID, održan je juče u online formatu na kojem su prisustvovali predstavnici nekoliko lokalnih zajednica. Među učesnicima našla se i Opština Nevesinje.

Tema sastanka bila je uključivanje dijaspore u investicione procese u zajednicama, metode rada kao i razvijanje novih i korištenje dostupnih alata koji bi pomogli u evidentiranju i komunikaciji sa potencijalnim investitorima iz dijaspore. Neke od zajednica koje su uključene u program Dijaspora za razvoj podijelile su svoja iskustva.

Measure II

U razvojnom smislu dijaspora predstavlja nezamariv investicioni potencijal, a MEASURE II prvenstveno se tiče iznalaženja načina za konstruktivniju komunikaciju sa dijasporom, ističe Miljan Buha, Opština Nevesinje .

“U odnosu na ostale učesnike i nakon njihovih izlaganja, mogu reći da Opština Nevesinje uživa možda čak i povoljniji položaj imajući u vidu resurse koji privlače dijasporu. Ono čemu sam se pokušao približiti tokom sastanka je koncept dokumenta” Strategija komunikacije sa dijasporom” koja bi poslužila kao efikasan alat za prepoznavanje zajedničkih interesnih sfera zajednice i potencijalnih investicija iz dijaspore”, dodaje Buha.

Tokom sastanka govorilo se i o upotrebi modernih tehnologija i načina komunikacije, a diskutovano je i o više modela javno-privatnog partnerstva.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *