TEMA DANA: Antioksidansi


TEMA DANA: ANTIOKSIDANSI 🌟

Šta su ustvari slobodni radikali?🤔

Znate li da se svakodnevno u vašem organizmu dešavaju neprekidna oštećenja molekula u ćelijama kao i njihova regenerisanja?⚠️

Neki od najosnovnijih metaboličkih procesa, poput disanja, trošenja masti, enzimskih reakcija, ili aktivnosti belih krvnih zrnaca izazvanih padom imuniteta, dovode do stvaranja slobodnih radikala.
Smatra se da svaku ćeliju u telu napadne čak i do milion slobodnih radikala. ⚠️

Zašto su slobodni radikali LOŠI?📚


Slobodni radikali su nestabilni molekuli, ili joni velike reaktivnosti koji u organizmu utiču na ćelije i dovode do njihovog oštećenja ili smrti. Dovode do razvitka kardiovaskularnih bolesti, srčanog udara, hipertenzije, artritisa, kožnih oboljenja, kancera i mnogih drugih poremećaja.

Šta su ANTIOKSIDANSI i zašto su važni? 🌱


U pitanju su molekuli koji mogu da spriječe oksidaciju drugih molekula, tačnije da neutrališu slobodne radikale.
Uloga antioksidanasa u organizmu:

  • usporavaju starenje
  • smanjuju rizik od nastanka raka
  • pomažu u suzbijanju rasta tumora
  • smanjuju rizik od ateroskleroze
  • štite od srčanog i moždanog udara
  • pomažu u detoksikaciji kancerogenih supstanci
  • pomažu u odbrani od štetnih posledica duvanskog dima
  • pružaju zaštitu od ekoloških zagađivača

Koje supstance djeluju kao antioksidansi❓


(Pogledajte sliku iznad 👆
Naš Cink i Novomin kao najjači antioksidans na tržištu će vam pomoći da odbranite svoj organizam na najefikasniji način. ☂️

#cink #zink #EssentialMineralsZinc #detoksikacijaorganizma #detoksikacija #antioksidansi #usporavastarenje #podrskaorganizmu #podrskazdravlju #podrskaimunitetu #ateroskleroza #prevencijaateroskleroze #zastitasrca #zastitakrvnihsudova


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *