Vesele vijesti za majke četvero djece


Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske je kreiralo radnu verziju Nacrta zakona o majci uvaživši jednim dijelom inicijativu Udruženja porodica sa četvoro i više djece 4+”, potvrdili su za “Nezavisne” iz Ministarstva.

Kako kažu, iako se radi o radnoj verziji Nacrta zakona, može se reći da idu u pravcu osnivanja fonda koji bi prikupljao sredstva za ovu namjenu, a kako bi se stvorile formalno-pravne pretpostavke za finansijsku održivost zakona.

Iz Ministarstva kažu da je ” Potrebno mijenjati i važeće zakone u oblastima iz kojih će se usmjeravati sredstva u Fond, bilo da se radi o dohotku, dobiti, igrama na sreću i slično. Takođe, razmišljanja da se dio sredstava obezbijedi iz budžeta Republike Srpske zahtijevaće izmjenu Zakona o izvršenju budžeta”.

Kada?

Ističe se da se radi o veobuhvatnom  pristupu koji zahtijeva izmjenu ne samo jedne već više zakonskih i podzakonskih akata pa je realno očekivati da sam zakon bude upućen u proceduru u drugom ili trećem kvartalu ove godine, a da do neophodnog usaglašavanja drugih zakona u pravnom sistemu RS i njegove primjene dođe u narednoj godini.

Finansijska održivost samog zakona je jedan od najvažnijih segmenata neophodnih za njegovo donošenje. Primjera radi, samo udruženje u osnovnom prijedlogu obuhvata traženih prava navodi iznos od milijardu KM godišnje, a u drugim opcijama 500 miliona KM i u minimumu 300 miliona KM na godišnjem nivou”, saopštavaju iz Ministarstva.

Navode da će u narednom periodu biti formirana radna grupa koju će činiti predstavnici više institucija, a kojoj će radna verzija ovog nacrta biti predstavljena kao osnova za konačno kreiranje i usaglašavanje navedenog zakona.

Detalji

Potpredsjednik Udruženja porodica sa četvoro i više djece Republike Srpske “4+” i idejni kreator zakona o majci, Dejan Todorović ističe da je cilj da svaka majka za svako dijete do njegove 18. godine ili dok ne završi redovne studije dobije odgovarajući materinski dodatak.

Taj dodatak bi trebalo da bude polovina prosječne plate u Republici Srpskoj, a nakon toga bi majke sa troje djece dobile doživotnu naknadu ili penziju koja bi bila u visini polovine prosječne plate, dok bi majke sa četvoro i više djece dobile naknadu koja bi bila u iznosu jedne prosječne plate”, rekao je Todorović za “Nezavisne”. 

Rekao je da je u padu broj rođene djece, raste broj umrlih te da je prisutno i iseljavanje pa bi se usvajanjem zakona o majci pomoglo da se zaustavi iseljavanje i poraste natalitet.   Dodaje da su nedavno održali sastanak sa Sonjom Davidović, ministarkom porodice, omladine i sporta Republike Srpske, na kojem su se dogovorili da se formira tijelo koje će raditi na pripremi i izradi zakona o majci.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *