VIDEO:Na prvoj u tebe, na drugoj kroz tebe


Lice prije i posle rata. Sovjetski umjetnik Kobitov Jevgenj objavio je sliku napravljenu prije i poslije Velikog otadžbinskog rata. Na prvoj u tebe, na drugoj kroz tebe.

Američka javnost svoj šok iskazivala je u komentarima.

pogled na kilometre
na prvoj slici gleda u tebe, na drugoj kroz tebe

Iz ovog se potvrđuje da vojska trpi ogromne psihičke traume, koje su uzrok nefokusirsnog pogleda sa slike.
Nauka kaže da to nije slučaj samo kod vojnika, već i civila koji su morali da rade na imanjima kako bi snadbijevali vojsku.

nema sumnje da je ovaj čovjek vidio najgore što postoji na svijetu

jedan od komentara

.Vremenski razmak koji je ovaj vojnik proveo na Istočnom frontu je 4 godine.

Komentarišući sliku ljudi se prisjećaju scena iz filma “Dođi i vidi“, ističući da film prikazuje slične scene koje afirmišu efekat promjene lica i pogleda.

Ovaj vojnik rođen je na Altaju, a po završetku likovne akademije u Kijevu kao dobrovoljac otišao je na ratni front. Završio je u koncentracionom logoru “Horoljska jama“, iz kojeg bježi 1943. godine, i ponovo se priključuje vojnim formacijama.

Kraj rata dočekao je i Drezdenu.

Na videu ispod su fotografije lica prije i poslije ratova. UPOZORAVAMO NA GRAFIČKI SADRŽAJ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *