Savremeno sanitetsko vozilo za Dom zdravlja Nevesinje


Zahvaljujući predanom radu JZU Doma zdravlja Nevesinje , ovoj ustanovi danas je isporučeno savremeno sanitetsko vozilo marke Toyota. Kao rezultat saradnje JZU Dom zdravlja Nevesinje i Vlade Japana, ova donacija će značajno doprinijeti kvalitetu usluga korisnika primarne zdravstvene zaštite.

Prema riječima zamjenika direktora ove ustanove radi se o većem i sveobuhvatnom projektu čiji je cilj unapređenje zdravstvene zaštite na teritoriji opština Nevesinje i Istočni Mostar.

Sam proces realizacije pokrenut je prije dvije godine, i zahtijevao obimne analize i veliki broj podataka vezanih za tu problematiku pa je i realizacija projekta išla postepeno.

Mi smo kao odgovorna ustanova očito ispunili sve zahtjeve projektnog zadatka i administracije Ambasade Japana i kao takvi dobili njihovo povjerenje i ova značajna novčana sredstva koja su iskorištena za nabavku ovog vozila” otkriva Uljarević i dodaje

Ukupna vrijednost projekta kojim je nabavljeno ovo sanitetsko vozilo sa najsavremenijom opremom sa PDV-om 122.110 KM” .

Vozilo isporučila Auto-kuća NUIĆ d.o.o. Mostar

Sigurniji i blaži transport bolesnika

U nadi da će ovakve i slične aktivnosti doprinijeti unapredjenju primarne zdravstvene zaštite naših osiguranika, Uljarević se zahvalio Ambasadi Japana i njenim predstavnicima.

Ovom prilikom želimo da iskažemo veliku zahvalnost ambasadi Japana u BiH, koji su nas prepoznali kao ozbiljnu ustanovu i partnere za realizaciju ovoga projekta, koji će značajno doprinijeti sigurnijem i blažem transportu bolesnika do ustanove većeg ranga. Hvala narodu Japana! ” kaže Uljarević.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *