Za sve koji koriste Windows 7


Članak je posvećen onima koji i dan danas koriste Microsoft Windows 7

Uprkos nadogradnjama, mnogi korisnici pogotovo iz istočne Evrope zadržali su se na Windows 7, a otežano im je prebacivanje na novije platforme poput Windows 10 i 11.

Razlozi su različiti, počnimo i završimo sa troškovima. Prelazak sa Windows 7 može iziskivati velike troškove preduzećima koji posluju sa licencama na Windows 7.

Osim toga, prelazak na Windows 10 na primjer često zahtijeva i ma dogradnju hardvera, odnosno fizičkih komponenti računara, a to su dodatni troškovi.

Ujedno to je i jedan od glavnih razloga zašto fizička lica kao što smo i sami koriste Windows 7.

Prvobitni planovi kompanije Google bili su da s početkom 2022. ukinu podršku Windowsu 7. Međutim došlo je do promjena, pa iz Google-a imamo saopštenje da se podrška za naš omiljeni pretraživač Chrome produžava do 15.januara 2023.

Nema sumnje da je Chrome najpopularniji pretraživač, a Google ističe da je potrebno korisnicima pružiti još vremena za prelazak na novije Windows verzije.

Kako veliki broj i važnih i nevažnih, korisnih i nekorisnih stvari kasni sa “pojavom” u siromašnim zemljama i regionima (kakvi smo i sami), treba cijeniti tu dodatnu godinu namjenjenu “prelasku” na modernije verzije Windowsa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *